TOP / Giaches de Wert (1535 - 1596)

Il secondo libro de madrigali à 5 voci (Venice: Girolamo Scotto press)

by

Giaches de Wert (1535 - 1596)

  1. I' vo piangendo: Prima parte [Giaches de Wert (1535 - 1596)]
  2. Sì che, s'io vissi in guerra: Seconda parte [Giaches de Wert (1535 - 1596)]

Dedications transcribed:

CoverContentsDedication